Обучение на тема „Разузнаване в интернет, чрез открити източници“

Трафикът на хора е тежко престъпление с трансграничен характер, поради което международното сътрудничество е изключително важно. За целта и в изпълнение на партньорско споразумение между Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР на Р България и Националната служба за разследване на престъпления (KRIPOS) към Дирекция “Национална полиция“ на Норвегия се проведе обучение на тема…

Обявена е обществeна поръчка

Обявена е обществeна поръчка с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на тактическо оборудване, помощни средства, средства за скрита комуникация, видеозаснемане и видеонаблюдение по четири обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на противокуршумна жилетка за скрито носене, с ниво на защита, клас IIIA+7,62х25mm+нож“; Обособена позиция 2 „Доставка на помощни средства при ограничена видимост“; Обособена позиция 3…

Обявена обществена поръчка

На 18.10.2021 г. е Обявена е обществена поръчка с предмет: „Инженеринг, включващ проектиране и преустройство на съществуваща кинозала находяща се в сграда на адрес: адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе № 133А“ и обособяването й на фитнес залапреустройстводяща се в сграда на адрес: адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе № 133А“ и обособяването й на…

Обществена поръчка

На 18.06.2021 е обявена обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (Проектиране включващо: проектиране, авторски надзор, такси, съгласувателни процедури), ремонт, преустройство и вертикална планировка на прилежащата територия по проект на съществуваща сграда, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 5 за обособяване на склад за веществени доказателства“. https://app.eop.bg/tender/112779/buyer

Семинар

В периода 09-11 юни 2021 г. се проведе семинар на тема „Противодействие на трафика на културно-исторически ценности.

Семинар „Противодействие на трафика на хора“

В периода 26-28.05.2021г се проведе семинар на тема „Противодействие на трафика на хора“, по проект „Повишаване капацитета на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност.“ Участие в семинара взеха представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“-МВР, Следствен отдел при Специализираната прокуратура, Специализирана прокуратура и Европол.

Публикувана обществена поръчка

На 30.04.2021 е публикувана обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на тактическа екипировка, тактическо оборудване, помощни средства, средства за скрита комуникация, средства за наблюдения от въздуха включваща шест обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на тактическо облекло; Обособена позиция 2: Доставка на средства за физическа защита; Обособена позиция 3: Доставка на радиостанции за…