Какви лични данни събираме

 

  • Този сайт събира и обработва данните единствено при попълване на контактната форма на сайта.
  • Данните, които биват събирани са:
  • имена
  • организация
  • телефон
  • електронна поща
  • съобщение

 

  • Този сайт не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.
  • В зависимост от вида на въпросните лични данни и основанията, за обработване, ако решите да откажете да ни предоставите такива данни, може да не успеем да изпълним нашите задължения или, в краен случай, да не можем да отговорим на вашите запитвания.