Норвежкият финансов механизъм няма да толерират корупционни практики. Чрез този формуляр могат да бъдат подавани жалби и сигнали по подозрение в нередности до Националното координационно звено.

При съмнение за корупция по финансовите механизми, моля да сигнализирате на Националното координационно звено или други институции ангажирани с управлението на грантовете. Моля да предоставите възможно най-подробна информация относно събитията, с които сте запознати.

 

ИЗПРАТИ