Обявена обществена поръчка

На 18.10.2021 г. е Обявена е обществена поръчка с предмет: „Инженеринг, включващ проектиране и преустройство на съществуваща кинозала находяща се в сграда на адрес: адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе № 133А“ и обособяването й на фитнес залапреустройстводяща се в сграда на адрес: адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе № 133А“ и обособяването й на…

Обществена поръчка

На 18.06.2021 е обявена обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (Проектиране включващо: проектиране, авторски надзор, такси, съгласувателни процедури), ремонт, преустройство и вертикална планировка на прилежащата територия по проект на съществуваща сграда, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 5 за обособяване на склад за веществени доказателства“. https://app.eop.bg/tender/112779/buyer

Семинар

В периода 09-11 юни 2021 г. се проведе семинар на тема „Противодействие на трафика на културно-исторически ценности.

Семинар „Противодействие на трафика на хора“

В периода 26-28.05.2021г се проведе семинар на тема „Противодействие на трафика на хора“, по проект „Повишаване капацитета на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност.“ Участие в семинара взеха представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“-МВР, Следствен отдел при Специализираната прокуратура, Специализирана прокуратура и Европол.

Публикувана обществена поръчка

На 30.04.2021 е публикувана обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на тактическа екипировка, тактическо оборудване, помощни средства, средства за скрита комуникация, средства за наблюдения от въздуха включваща шест обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на тактическо облекло; Обособена позиция 2: Доставка на средства за физическа защита; Обособена позиция 3: Доставка на радиостанции за…

Семинар на тема „Противодействие на трафика на хора“

26 – 28 май 2021г. Гр. Велинград, Проект: „Повишаване капацитета на ГДБОП за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност“ Участници: представители на целевата група по проекта, а именно експерти на ГДБОП, магистрати, Европол и други лица, заети в борбата с трансгранична и организираната престъпност.

Откриваща конференция

На 07.04.2021г. се състоя онлайн Откриваща конференция по проект „Повишаване капацитета на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност.“, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Участие в конференцията взеха представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, партньора по проекта Националната служба за разследване на престъпления (KRIPOS),  към…