Онлайн конференция

На 7 април 2021 г., 10.00 ч., онлайн откриваща конференция по проект „Повишаване капацитета на Главна дирекция„ Борба с организираната престъпност “за по-ефективно разследване на организираната и транснационална престъпност“. Фокусът на откриването ще бъде върху представянето на ключовите дейности по проекта, обсъждане на бъдещи възможности, иновативни подходи и идеи.