Откриваща конференция

На 07.04.2021г. се състоя онлайн Откриваща конференция по проект „Повишаване капацитета на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност.“, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Участие в конференцията взеха представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, партньора по проекта Националната служба за разследване на престъпления (KRIPOS),  към…