Семинар

В периода 09-11 юни 2021 г. се проведе семинар на тема „Противодействие на трафика на културно-исторически ценности.